OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z DNIA 12.03.2019

Nr ogłoszenia w BZP 524145-N-2019-03-12

SIWZ

ZAŁ. NR 6 TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH

ZAŁ NR 7 WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

KLAUZULA NFORMACYJNA RODO

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ z dnia 15.03.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 20.03.2019

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W DNU 22.03.2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA