SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 3 - Oferta - wersja edytowalna

Odpowiedź na pytania z dnia 29.01.2018 r.

Odpowiedź na pytania z dnia 30.01.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.02.2018 r.

Wybór ofert z dnia 23.02.2018 r.

Poprawienie oczywistej omyłki - Wybór oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia