OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 571377-N-2017 z dnia 2017-08-11 r.

SIWZ TELEFONY

UMOWA ZAŁ 2

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁ 3

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

UMOWA PO ZMIANACH

FORMULARZ OFERTY

Na wniosek Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY w wersji edytowalnej.

ZAPYTANIE i ODPOWIEDŹ 2

ZMIANA TERMINU

Zamawiający informuje, że na wniosek Wykonawcy zgodnie  z art. 38 ust.6  Ustawy Pzp zmienia  termin składania  i otwarcia ofert z dnia 23.08.2017 na dzień  30.08.2017:  

Ponadto zmienia się również termin wniesienia wadium

Wadium do dnia 23.08. 2017 r. do godz. 11.00

Składanie  ofert  23.08.2017 r. godz. 11.00

Otwarcie ofert 23.08.2017 godz.11.15

ZMIANA !!! NOWY TERMIN

Wadium do dnia 30.08. 2017 r. do godz. 11.00

Składanie  ofert  30.08.2017 r. godz. 11.00

Otwarcie ofert 30.08.2017 godz.11.15

 

 

WYKAZ USŁUG - ZAŁĄCZNIK NR 4

WYBÓR OFERTY

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie w BZP nr 500030534-N-2017 z dnia 19-09-2017 r.