OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Katowice: Świadczenie usługi ochrony mienia w Oddziale Terenowym WORD w Bytomiu.
Numer ogłoszenia: 20468 - 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi