OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 9.03.2018

NR OGŁOSZENIA 529261-N-2018 z dnia 2018-03-09

SIWZ

Załączniki nr1-4 - w treści SIWZ

ZAŁACZNIK NR 5 Wykaz pojazdów do ubezpieczeń(CZĘŚC II)

ZAŁACZNIK NR 6 Treść klauzul dodatkowych

ZALĄCZNIK NR 7 Wykaz środków trwałych i sprzętu elektronicznego (CZĘŚĆ I)

ZAŁĄCZNIK NR 8 Wykaz pojazdów do ubezpieczenia majątkowego (CZĘŚĆ I)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.03.2018 r.

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.03.2018 r.

WYBÓR OFERTY W DNIU 26.03.2018

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA