Ogłoszenie o zamówieniu - UZP z dnia 24.05.2019 r.

SIWZ wraz z załącznikami

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.05.2019 r.

Informacja o odpowiedzi na pytania, zmianie SIWZ oraz przedłużeniu terminu składania ofert.

Odpowiedzi na pytania z dnia 30 maja 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.06.2019 r. wraz z informacją o grupie kapitałowej

Oświadczenie o grupie kapitałowej - wersja edytowalna

Wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 13.06.2019 r.

Ogłoszenie z dnia 02.07.2019 r. o udzieleniu zamówienia.