Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.09.2019 r.

Przedmiar robót

Informacja o modyfikacji SIWZ

SIWZ z dnia 18 września 2019 r. - po modyfikacji

Informacja o unieważnieniu postępowania.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie