SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.08.2019 r.

Załącznik nr 5 – UMOWA – WZÓR

Odpowiedzi na pytania z 20 i 22 sierpnia 2019 r.

Odpowiedzi na pytania z 22 i 26 sierpnia 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.08.2019 r.

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wykaz osób

Wybór oferty z dnia 19.09.2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - UZP - 07.10.2019 r.