OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
Numer ogłoszenia w BZP: 56890 - 2016; data zamieszczenia: 14.03.2016
 

SIWZ

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NR 1

W dniu 17.03.2016 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania, które publikujemy  w pliku ZAPYT. 1 i odpowiedzi w pliku ODP. 1 

WYBÓR

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
Numer ogłoszenia: 86048 - 2016; data zamieszczenia: 13.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi