Pielgrzymka do Rychwałdu

21.07.2019 roku do Sanktuarium Maryjnego w Rychwałdzie dotarła 21 pielgrzymka egzaminatorów, instruktorów oraz kierowców.