Nowe znaki dla Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w WORD Dąbrowa Górnicza

Na specjalne zamówienie WORD Katowice odział w Dąbrowie Górniczej pracownia plastyczna Teatru Dormana wykonała takie oto miękkie i pluszowe znaki drogowe. Mamy nadzieję, że umilą naukę przepisów ruchu drogowego nie tylko dzieciom