Nowe zasady szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców

Podsumowanie seminarium:
„Nowe zasady szkolenia i egzaminowania kandydatów  na kierowców”

W dniu 10 maja 2013 roku odbyło się seminarium podsumowujące pierwszy okres funkcjonowania nowych regulacji prawnych w zakresie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. W seminarium tym uczestniczyło 18 przedstawicieli urzędów miast i powiatów oraz 85 Kierowników Ośrodków szkolenia Kierowców. Gości zaproszonymi przez Dyrektora WORD Katowice byli: Dyrektor Wydziału Transportu i Komunikacji Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Pani Ewa Mucha oraz Prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców Pan Krzysztof Szymański.  Po przywitaniu uczestników wykład przeprowadził zastępca dyrektora WORD Katowice Pan Janusz Kuwak, który następnie był prowadzącym całość zajęć.. Przedstawił wnioski w bieżącej praktyki egzaminacyjnej wskazując na zmiany statystyk zdawalności, nowe pojazdy egzaminacyjne i najczęściej popełniane błędy przez absolwentów kursu. Ponadto egzaminator nadzorujący Pan Eugeniusz Tomala przeprowadził obszerną prezentacje na temat zasad przeprowadzania egzaminów na kategorie A1, A2, A oraz AM. Prowadzącym kolejne wykłady byli Pani Maria Dąbrowska – Loranz Kierownik Centrum BRD Instytutu Transportu Samochodowego, aspirant Jacek Prokop z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz Prezes Piotr Drapa z Górnośląskiego Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia, jako współorganizator seminarium oraz Pan Bernard Paliga Naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Piekary Śląskie.

Głównym tematem w dyskusji była praktyka egzaminacyjna na kategorie motocyklowe prawa jazdy oraz sposób publikowania statystyk zdawalności przez urzędy sprawujące nadzór na OSK.

Podczas seminarium swoją ofertę wydawniczą zaprezentowały wydawnictwa branżowe Grupa Image z warszawy, Winfor ze Szczecina, Credo z Piły i Liwona z Warszawy.

W imieniu współorganizatorów Dyrektor WORD Katowice Roman Bańczyk dziękuje uczestnikom seminarium za liczne przybycie oraz Instytutowi Transportu Samochodowego za przygotowanie materiałów dla wszystkich obecnych na seminarium.