Negocjacje w zakresie dotyczącym najmu punktu kasowego w Tychach

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST ZGODNIE Z REGULAMINEM GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Katowice, 27.10.2016 r.

 

          OGŁOSZENIE

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach (WORD),
z siedzibą w Katowicach, 40-507, przy ul. Francuskiej 78

 

ZAPRASZA do udziału w negocjacjach

w zakresie dotyczącym najmu punktu kasowego

o powierzchni 6,23 m² w Tychach

 

Punkt kasowy objęty przedmiotem najmu znajduje się przy Al. Jana Pawła II 3 w Tychach                   na terenie Oddziału Terenowego WORD w Tychach i jest dostosowany do prowadzonej działalności.

 

Przedmiot najmu można oglądać, w godz. 8:00 – 15:00 do dnia 08.11.2016 r. po wcześniejszym kontakcie z osobą upoważnioną Panią Jolantą Hawryluk tel. 785008203.

 

Postępowanie przeprowadza się w formie komisyjnych negocjacji.

 

Zakres negocjacji będzie obejmował m.in.:

 

  1. oferowany miesięczny czynsz najmu netto za przedmiot najmu,
  2.  oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu najmu i nie wnosi zastrzeżeń lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji                           z oględzin.

 

Negocjacje odbędą się w siedzibie WORD Katowice przy ul. Francuskiej 78

w sali konferencyjnej w dniu 08.11.2016 r. w godzinach od 9:00 do 12:00, po wcześniejszym umówieniu dokładnej godziny

 

 

Wybranemu przez WORD Katowice uczestnikowi negocjacji złożona zostanie oferta zawarcia umowy najmu, jednak WORD Katowice zastrzega sobie prawo do zakończenia negocjacji oraz niezłożenia oferty zawarcia umowy któremukolwiek z uczestników negocjacji.

Ewentualnych dalszych wyjaśnień udziela się w siedzibie WORD Katowice oraz pod numerem telefonu 32 359-30-09.