Internetowa rezerwacja terminów egzaminów

15 grudnia 2015 została aktywowana możliwość zarezerwowania terminu egzaminu dla pozostałych Oddziałów Terenowych.

W dniu 18 maja 2015 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach aktywował możliwość zarezerwowania terminu egzaminu za pośrednictwem internetu dla egzaminów w Katowicach na ul. Francuskiej 78.

Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem strony https://info-car.pl/infocar/konto/word/rezerwacja.html

Jeżeli WORD udostępnia do rezerwacji termin egzaminu łączonego teoria+praktyka, prosimy o rezerwację dla takiego terminu wyłącznie egzaminu łączonego. Zarezerwowanie w takim przypadku tylko egzaminu teoretycznego lub tylko praktycznego może skutkować odrzuceniem rezerwacji przez WORD.

Dla egzaminów tylko teoretycznych lub tylko praktycznych są udostępnione odrębne terminy.

Podczas rezerwacji należy uiścić pełną opłatę za rezerwowany egzamin, obecnie nie jest możliwe wykorzystanie kwoty znajdującej się na saldzie kandydata w SI WORD. Do każdej płatności operator systemu dolicza opłatę manipulacyjna w wysokości 2 zł.