Z uwagi na brak możliwości dezynfekcji oraz duże ryzyko zarażenia chorobą COVID-19, WORD w Katowicach nie udostępnia kasków ochronnych na czas egzaminu praktycznego kategorii AM, A1, A2 i A. Przystępując do egzaminu należy posiadać własny, odpowiedni strój wraz z wymaganymi ochraniaczami, kask z odpowiednim atestem oraz słuchawki z mikrofonem, podłączone do telefonu komórkowego z numerem telefonu polskiego operatora umożliwiającym odbieranie połączeń z numerów zastrzeżonych.