Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców

W dn. 30.08.2011 roku z inicjatywy środowiska instruktorów Regionu Górnośląskiego odbyło się spotkanie Dyrekcji WORD Katowice z przedstawicielami zarządu Górnośląskiego Stowarzyszenia  Ośrodków Szkolenia Kierowców z siedzibą w Gliwicach.

Mając na uwadze dobrą współpracę WORD Katowice i nowo powstałej organizacji instruktorów nauki jazdy przekazujemy do wiadomości pismo zapraszające do grona członków Stowarzyszenia.

Zapraszamy także do współpracy inne stowarzyszenia zrzeszające środowisko instruktorów nauki jazdy.