W PROGRAMIE:

 

Egzamin teoretyczny

 

  1. Egzamin będzie przeprowadzany przez egzaminatorów z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania;
  2. Część teoretyczna egzaminu przeprowadzana będzie dla grup nie większych niż 10 osób egzaminowanych jednocześnie, począwszy od godziny 9:00;
  3.  Egzamin polegać będzie na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym;
  4. Egzamin obejmować będzie 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie kat B prawa jazdy;
  5.  Osoba uczestnicząca w egzaminie podczas dni otwartych może uzyskać 74 punkty, 68 punktów i więcej będzie świadczyło, że osoba jest przygotowana do egzaminu państwowego;
  6. Czas trwania egzaminu wynosił będzie 25 minut;
  7. Przed rozpoczęciem części teoretycznej egzaminu egzaminator omówi szczegółowo jego przebieg.

Egzamin praktyczny

 

  1. Część praktyczna egzaminu polegać będzie na wykonaniu na placu manewrowym pod nadzorem egzaminatora określonych zadań egzaminacyjnych w zakresie kat B prawa jazdy:

- przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów

   pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy;

- ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu;

- ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu;

  1. Egzaminatorzy będą udzielali praktycznych porad w zakresie przebiegu egzaminu.