OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Ogłoszenie  w BZP nr 592019-N-2017 z dnia 2017-09-22 r.

SIWZ

ZAŁ. Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. Nr 2 UMOWA

ZAŁ. Nr 3 WYKAZ DOSTAW

ZAŁ. Nr 4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ZAŁ. Nr 5 WARUNKI INTEGRACJI STW Z SYSTEMEM TI

ZAŁ. Nr 6A Specyfikacja techniczna interfejsu 2017

ZAŁ. NR 6B Specyfikacja techniczna interfejsu 2016

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 500068208-N-2017 z dnia 1.012.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 10.10.2017 o godz.13.15

WYBÓR OFERTY