„Zasady badań psychologicznych, szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców” - podsumowanie konferencji

17 listopada 2015 r. wspólnie z Górnośląskim Stowarzyszeniem Ośrodków Szkolenia zorganizowaliśmy konferencję pt. „Zasady badań psychologicznych, szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców”. Spotkanie odbyło się na terenie Eurocentrum w Katowicach i skierowane było do naczelników wydziałów komunikacji i transportu oraz kierowników ośrodków szkolenia kierowców.

Większość tematów dotyczyła bieżących zmian w przepisach ruchu drogowego, obecnego poziomu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców. Oprócz przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach i Górnośląskiego Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia swoje wykłady zaprezentowali zaproszeni goście:

  • dr Marta Stasiła – Sieradzka Uniwersytet Śląski w Katowicach „Kształtowanie zachowań kierowcy podczas szkolenia podstawowego w zakresie jazdy defensywnej, społecznie przyjaznej”
  • mgr Agnieszka Pawlus z Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach „Badania psychologiczne oraz ograniczenia zdrowotne wykluczające uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem, szkolenia i egzaminowania
  • dr Ewa Odachowska z Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie „Problemy analizy aspektów psychologicznych prowadzenia pojazdów w środowisku symulatorowym”
  • lek. med. Artur Borowicz Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach „Zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków”
  • podinsp. Grzegorz Olejniczak z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim. Zakres współpracy Policji z OSK i WORD-ami"
  • asp. Jacek Prokop z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach "Realizacja zmian w przepisach dotyczących nadzoru nad kierowcami i ich wpływ na wskaźniki BRD w Katowicach"
  • Arkadiusz Łuszczak Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim "Jakość szkolenia w OSK na podstawie przeprowadzonych kontroli"

Jak co roku zainteresowanie było ogromne. Udział w konferencji wzięło 120 osób. Relacje można było zobaczyć w TVP Katowice lub usłyszeć w Radiu Katowice.