Akty prawne


 Podstawowy akt prawny regulujący zasady dostępu do informacji publicznej w Polsce

 

USTAWA

z dnia 6 września 2001 r.

o dostępie do informacji publicznej.

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20011121198&type=3

 

 

Link do aktu prawnego w pliku pdf z Internetowego Systemu Aktów Prawnych

 


>>

 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej.

 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140000361&type=2  

 

 

Link do aktu prawnego w pliku pdf z Internetowego Systemu Aktów Prawnych


 

 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej wdraża dyrektywę unijną 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego.

 

 

 http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20112041195+2011%2412%2429&type=3

 

 

 

Link do aktu prawnego w pliku pdf z Internetowego Systemu Aktów Prawnych

>>

 

 Podstawowy akt wykonawczy regulujący funkcjonowanie BIP.

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20070100068&type=2

 

 Link do aktu prawnego w pliku pdf z Internetowego Systemu Aktów Prawnych

- zaznacz powyższy link; kliknij prawym klawiszem myszy; kliknij przejdź do strony >>

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/526/1

 

  Link do aktu prawnego w pliku pdf z Internetowego Systemu Aktów Prawnych


 http://mac.bip.gov.pl/krajowe-ramy-interoperacyjnosci/krajowe-ramy-interoperacyjnosci.html  

>>